Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace vybrané technologie obrábění 

    Mohyla, Petr
    Předmětem této bakalářské práce je rozbor technologického procesu výroby součásti „Těleso Kola“ na soustruhu SV18RA a na nově zakoupeném CNC DOOSAN PUMA 2600 SY. Je představena společnost LMR s.r.o., která danou součást ...