Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace kondenzátorového svařování a hodnocení svarů 

  Kocák, Tibor
  Rešeršná časť tejto bakalárskej práce slúži ako prehľad informácií o špeciálnej zváracej technológii, ktorá využíva technológiu výboju kondenzátorov. Praktická časť obsahuje experimentálny pokus znázorňujúci uplatnenie ...
 • Chemicko-tepelné zpracování ocelí 

  Pišek, David
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami chemicko-tepelného zpracování ocelí. Obsahuje základní poznatky a způsoby provedení chemicko-tepelného zpracování s detailním zaměřením na cementaci a nitridaci ocelí. Zaměřuje se ...
 • Materiály pro fixní zajištění a jejich degradace 

  Pálka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem materiálů používaných pro výrobu horolezeckého fixního jištění (současné i dříve používané materiály). Dále se zabývá degradačními procesy zjištěnými u fixního jištění použitého v ...
 • Materiály pro výrobu strun pro hudební nástroje 

  Krhut, Štěpán
  Bakalářská práce pojednává o materiálech použitých při výrobě strun pro hudební nástroje a jejich ochraně vůči opotřebení. V úvodní části je zmíněn vývoj a historie strun, dále je potom vysvětlen fyzikální podstata kmitání. ...
 • Využití kompozitních materiálů v civilním letectví 

  Nožička, Radek
  Tato práce je zpracována formou rešerše a pojednává o využití kompozitních materiálů v civilním letectví s důrazem na konstrukce dopravních letadel. První část práce se zabývá obecným rozdělením kompozitních materiálů a ...
 • Vývoj materiálů na výrobu běžeckých lyží 

  Ptáček, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce je rešeršního typu. Její první část se zabývá vývojem běžeckého lyžování a vývojem materiálů a technologií používaných při výrobě běžeckých lyží od poloviny 20. století po současnost. Taktéž ...