Now showing items 1-1 of 1

  • Přímý vstřik benzínu 

    Moravec, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá přímým vstřikováním benzínu u osobních automobilů. V první kapitole se dozvíme o historii přímého vstřikování benzínu a vývoji jednotlivých automobilových koncepcí. Dále se zaměříme na vznik ...