Now showing items 1-5 of 5

 • Energetické využívání odpadů 

  Vala, Michal
  První část této práce shrnuje problémy vyplývající z nadměrné produkce odpadů a porovnává různé způsoby a technologie jeho zneškodnění. Druhá část práce se zaměřuje na jednu z těchto možností a to spalování odpadů s následným ...
 • Uplatnění termické analýzy v energetice 

  Skala, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou termické analýzy. V první části jsou všeobecné informativní údaje o termické analýze. Druhá část pojednává o základním rozdělení jednotlivých metod termické analýzy. Ve třetí ...
 • Vytápění rodinného domu tepelnými čerpadly 

  Kordiovský, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tématem vytápění rodinného domu pomocí tepelných čerpadel. Je zde vysvětlen základní princip jejich funkce, způsob hodnocení, možnosti provozu s doplňkovým zdrojem a základní rozdělení podle ...
 • Vytápění rodinného domu tepelnými čerpadly 

  Sláma, David
  Bakalářská práce se zabývá vytápěním rodinného domu tepelnými čerpadly. Úkolem bylo navrhnout vhodné tepelné čerpadlo pro zvolený rodinný dům. Je zde uveden postup výpočtu celkové tepelné ztráty objektu a volba tepelného ...
 • Zemní plyn 

  Trávníček, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat rešerši na téma zemní plyn, především se zaměřením na Českou republiku. Nejprve bude pojednáno o zemním plynu obecně, jeho vlastnostech, světových zásobách, způsobech těžby a ...