Now showing items 1-1 of 1

  • Obrábění rotační součásti na univerzálním stroji 

    Motl, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technologie výroby rotační součásti na univerzálních strojích. Hlavním bodem této práce je kompletní řešení technologické přípravy výroby součásti tvaru hřídele. Dalším bodem práce ...