Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce termoelektrického chladícího zařízení 

    Murgaš, Martin
    Bakalárska práca sa bude venovať popisu Peltierových článkov a podrobnému popisu termoelektrických javov na ktorých princípe fungujú. Ďalej sa budú spomínať termoelektrické materiály a ich vlastnosti a rôzne aplikácie ...