Now showing items 1-1 of 1

  • Multicopter - dynamický model 

    Musil, Filip
    Bakalářská práce Multicopter - dynamický model se zabývá základními principy letu multicopteru a určováním jeho polohy v prostoru. Další část práce je věnována rešerši možných metod sestavení dynamického modelu a její ...