Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce vodního chlazení MR spojky 

    Musil, Marek
    Tato práce se zabývá návrhem a výrobou vodního chlazení pro magnetoreologickou spojku. Problém chlazení MR spojky byl řešen návrhem několika variant, ze kterých byla nakonec vybrána ta nejlepší. Byl vytvořen model a následně ...