Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamika robotických hadů 

    Kubiena, Jaromír
    V této bakalářské práci se zabýváme matematickým popisem kinematiky a dynamiky neholonomních mechanických systémů. Následně se zaměříme na konkrétní mechanický systém, kterým je Čtyřnohý čtvercový robot s aktivními vazbami ...
  • Teorie řízení robotického hada s více než třemi články 

    Tejkal, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá teorií řízení robotického mechanismu simulujícího pohyb hada. Z hlediska teorie řízení se jedná o neholonomní systém, jehož říditelnost je určena vektorovými poli. V práci je provedeno ...