Now showing items 1-2 of 2

  • Metody Toyota Production System ve výrobě rozvaděčů 

    Němeček, Jakub
    Tato bakalářská práce je zaměřena na metody Toyota Production System, používané ve firmě ABB s.r.o. PPHV Brno – Slatina. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy plýtvání, metody pro identifikaci plýtvání, a metody, ...
  • Multicopter - dynamický model 

    Musil, Filip
    Bakalářská práce Multicopter - dynamický model se zabývá základními principy letu multicopteru a určováním jeho polohy v prostoru. Další část práce je věnována rešerši možných metod sestavení dynamického modelu a její ...