Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza úspory energie v průmyslové pračce a sušiči 

    Němeček, Zbyněk
    Bakalářská práce se v~první části zaměřuje na problematiku profesionální údržby prádla. Rešeršním způsobem je zpracován náhled do běžných prádelenských procesů a~provozů. Dále se práce věnuje experimentu, který je hlavním ...