Now showing items 1-11 of 11

 • Chemicko-tepelné zpracování ocelí 

  Pišek, David
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami chemicko-tepelného zpracování ocelí. Obsahuje základní poznatky a způsoby provedení chemicko-tepelného zpracování s detailním zaměřením na cementaci a nitridaci ocelí. Zaměřuje se ...
 • Materiály pro atypické konstrukce rámů jízdních kol 

  Motl, Daniel
  Bakalářská práce se věnuje materiálům na atypické rámy kol. Nejdříve krátká historie jízdních kol obecně. Poté obsahuje zadefinování pojmu atypické kolo i se čtyřmi praktickými ukázkami reálně vyrobených takovýchto kol. ...
 • Materiály pro fixní zajištění a jejich degradace 

  Pálka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem materiálů používaných pro výrobu horolezeckého fixního jištění (současné i dříve používané materiály). Dále se zabývá degradačními procesy zjištěnými u fixního jištění použitého v ...
 • Materiály pro výrobu strun pro hudební nástroje 

  Krhut, Štěpán
  Bakalářská práce pojednává o materiálech použitých při výrobě strun pro hudební nástroje a jejich ochraně vůči opotřebení. V úvodní části je zmíněn vývoj a historie strun, dále je potom vysvětlen fyzikální podstata kmitání. ...
 • Mechanické vlastnosti laminátů s vláknovou výztuží 

  Jílek, Jan
  Bakalářská práce shrnuje současné poznatky v oblasti hodnocení mechanických vlastností laminátů s vláknovou výztuží. V práci je uveden algoritmus pro získání materiálových charakteristik laminátu výpočtem, výsledky jsou ...
 • Polymery pro zdravotnictví a medicínu 

  Jahodová, Daniela
  Bakalářská práce pojednává o polymerech, které je možno potkat v medicíně a zdravotnictví. Celkový koncept pojednává o již známých produktech v tomto odvětví i o možnostech výzkumu a jejich rozšíření. Pod pojmem polymerní ...
 • Použití slitin hořčíku 

  Köhler, Tomáš
  Bakalářská práce zahrnuje základní poznatky o hořčíku a jeho slitinách. Zabývá se také jejich vlastnostmi, rozdělením a možnostmi tepelného zpracování. Práce dále shrnuje aplikace hořčíkových slitin v jednotlivých průmyslových ...
 • Použití slitin titanu 

  Košťál, Jan
  Tato bakalářská práce se bude zabývat titanem a titanovými slitinami, jejich vlastnostmi a vhodným použitím ve strojírenství a dalších odvětvích. Úvodní část práce je věnována čistému titanu, popisuje technologie jeho ...
 • Volba materiálu pro ráfky jízdních kol 

  Vaňhara, Vojtěch
  Tato závěrečná práce je zaměřena na problematiku volby materiálu pro ráfky jízdních kol. Jejím obsahem je základní charakteristika jízdního kola, rozbor a rozdělení materiálů používaných na ráfky kol dle stanovených kritérií ...
 • Využití kompozitních materiálů v civilním letectví 

  Nožička, Radek
  Tato práce je zpracována formou rešerše a pojednává o využití kompozitních materiálů v civilním letectví s důrazem na konstrukce dopravních letadel. První část práce se zabývá obecným rozdělením kompozitních materiálů a ...
 • Vývoj materiálů na výrobu běžeckých lyží 

  Ptáček, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce je rešeršního typu. Její první část se zabývá vývojem běžeckého lyžování a vývojem materiálů a technologií používaných při výrobě běžeckých lyží od poloviny 20. století po současnost. Taktéž ...