Now showing items 1-2 of 2

  • Virtual modelling výpočetní domény pro CFD simulace 

    Volek, Matěj
    Tato bakalářská práce se věnuje open-source softwarům pro vytváření výpočtových sítí pro CFD simulace. V úvodní kapitole je představeno výpočtové modelování tekutin, stručně popsány řídící rovnice a proveden úvod do ...
  • Výpočet výměníku tepla 

    Kvapil, Matěj
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na pevnostní výpočet výměníku tepla dle ČSN EN 13445. Počáteční část se zabývá úvodem do problematiky výměníků tepla a jejich výpočtem. V další části je proveden samotný výpočet výměníku ...