Now showing items 1-3 of 3

 • Konstrukce mechanismu pro vyvození malého zatížení 

  Polnický, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je provést konstrukční návrh a zhotovení výkresové dokumentace přípravku pro vyvození malých zatížení. Mechanismus se v případě realizace stane součástí laboratorního tribometru konfigurace ball-on-disk ...
 • Maziva stvořená přírodou 

  Drobilič, Ivo
  Tato bakalářská práce poskytuje přehled o látkách, které fungují jako mazací média ve svém přirozeném prostředí. První část práce se zabývá mazivy v lidském těle. Podrobně jsou tak popsány látky jako například voda, krev, ...
 • Metodická příručka a digitalizace zubového čerpadla 

  Ševčík, Ondřej
  Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit metodickou příručku pro práci se zubovým čerpadlem typu U10. V první částí je předložen rozbor jednotlivých komponent čerpadla společně s popisem jeho hlavních charakteristik. ...