Now showing items 1-2 of 2

  • Stabilní a chaotické chování Lorenzova systému 

    Oborná, Eliška
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou chování Lorenzova modelu konvektivního proudění v atmosféře v závislosti na Rayleighově čísle. Nabízí několik postupů při analýze stability nelineárních soustav autonomních ...
  • Základy zlomkového kalkulu na časových škálách 

    Dolník, Matej
    Bakalářská práce pojednává o zlomkovém kalkule na časových škálach, přesněji - zavádí zlomkový kalkulus na časových škálach a taktéž vyšetřuje jednoznačnost axiomatické definice zavádějící mocninné funkce. Po zavedení ...