Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh pochozích lávek pro čistírnu odpadních vod 

    Denk, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá návrhem pochozí konstrukce pro obsluhu čistírny odpadních vod ve společnosti Váhala a spol. s.r.o. V první části práce je obecně popsán proces čištění odpadní vody a nejčastěji používané technologie. ...