Now showing items 1-1 of 1

  • Povrchové úpravy plastových dílů 

    Nguyen, Manh Thanh
    Tématem této bakalářské práce jsou povrchové úpravy plastových dílů vyráběných pomocí technologie FDM. Součásti práce je experimentální část, jejímž cílem je otestovat různé možnosti úprav povrchů leptáním acetonovými ...