Now showing items 1-1 of 1

  • Klasifikace a hodnocení opotřebení kolejnic 

    Nohel, Rostislav
    Předložená bakalářská práce je zaměřena na opotřebení kolejnic. V práci se čtenář nejprve seznámí se základními pojmy kolejové dopravy jako je názvosloví kola a kolejnice, adheze, součinitel adheze, kontaktní plocha, skluz, ...