Now showing items 1-1 of 1

  • Planární dynamika matematického kyvadla 

    Rauš, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním pohybu jednoduchého a dvojitého kyvadla pomocí obyčejných diferenciálních rovnic. Jejím cílem je odvození pohybových rovnic, posouzení stability i periodického chování ...