Now showing items 1-1 of 1

  • Experimentální metody hodnocení jízdního komfortu 

    Roleček, Jaroslav
    Bakalářská práce se věnuje především testování vozidel z hlediska jízdního komfortu. Popisuje průběh testování a druhy zkoušek. Dále popisuje jednotlivé veličiny, které se na kvalitě jízdy podílí.