Now showing items 1-2 of 2

  • Studium hlučnosti valivých ložisek s ohledem na přesnost výroby 

    Studýnka, Pavel
    Tato bakalářská práce se bude zabývat spojitostí mezi kvalitou povrchu funkčních ploch ložiska a jeho vibracemi za chodu. Práce popisuje základní geometrické parametry ložiska, které především ovlivňují jeho výslednou ...
  • Testování magnetického těsnění 

    Pavlíček, Dušan
    S použitím magnetických kapalin byly realizovány nové přístroje a nové technologie, které jsou v mnohém ohledu výhodnou alternativou k dosavadním, díky výjimečným vlastnostem těchto kapalin. V současné době neexistuje žádné ...