Now showing items 1-2 of 2

  • Rychlé slinování pokročilých keramických materiálů 

    Prajzler, Vladimír
    Bakalářská práce se zabývá rychlým slinováním pokročilých keramických materiálů, a to tetragonálního ZrO2 a Al2O3 v konvenční odporové peci. Tento přístup je umožněn speciální superkantalovou pecí schopnou vyvinout rychlosti ...
  • Tvarování biokeramiky metodou povlakování namáčením 

    Gockert, Radek
    Tato bakalářská práce se zabývá popisem základních tvarovacích metod biokeramických materiálů, speciálně popisem metody povlakování namáčením. Následně experimentální část prezentuje použití této metody k přípravě keramických ...