Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh technologie výroby držáku 

    Tůma, Vojtěch
    Cílem bakalářské práce je navrhnout technologii výroby držáku. Byl zadán plechový díl držáku sluchátek do lehkého sportovního letadla. První část práce se zabývá přípravou polotovaru dělením materiálu, popisuje metody ...
  • Technologie výroby víka tvářením 

    Řezáč, Patrik
    Bakalářská práce se zabývá vypracováním technologického postupu výroby víka nádrže tvářením a to tvářením za studena - technologií tažení plechu. Materiálem pro výrobu je zvolena ocel P 355 NB určená k výrobě tlakových ...