Now showing items 1-1 of 1

  • Katalogizace pružných výrobních systémů a obráběcích center 

    Selucký, Jaroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou pružných výrobních systémů a obráběcích center. V první části jsou popsány základní charakteristické vlastnosti pružných výrobních systémů a varianty jejich uspořádání. Jsou zde ...