Now showing items 1-1 of 1

  • Zefektivnění výroby spalinového výměníku 

    Sigmund, Ota
    Obsahem bakalářské práce je technické a ekonomické zhodnocení nové efektivnější výroby spalinového výměníku kogenerační jednotky, kde byl nahrazen stávající způsob výroby novými moderními technologiemi výroby v oblasti ...