Now showing items 1-1 of 1

  • Uplatnění termické analýzy v energetice 

    Skala, Šimon
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou termické analýzy. V první části jsou všeobecné informativní údaje o termické analýze. Druhá část pojednává o základním rozdělení jednotlivých metod termické analýzy. Ve třetí ...