Now showing items 1-1 of 1

  • Korečkový elevátor 

    Sklenář, Adam
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem svislého korečkového elevátoru pro dopravu obilovin. Práce se skládá z popisu korečkových elevátorů a jejich hlavních částí, funkčního výpočtu a kontroly hnacího hřídele. Zvláštní ...