Now showing items 1-1 of 1

  • Meteorologie a měřicí technika 

    Vaňousová, Jana
    Tato práce se zabývá vědním oborem zvaným meteorologie. Jsou zadefinovány základní pojmy této oblasti, je zde stručně popsáno složení a členění atmosféry a dále jsou rozebrány základní meteorologické prvky a způsoby jejich ...