Now showing items 1-1 of 1

  • Způsoby měření hustoty kostních tkání 

    Konvalinka, Jan
    Předkládaná bakalářská práce se zabývá měřením hustoty kosti a důsledky jejích změn na biomechanické vlastnosti kostní tkáně. První část je věnována popisu metod kostní densitometrie, zejména metod radiologických, které ...