Now showing items 1-1 of 1

  • Realizace počítačové podpory symbolických modelů v Matlabu 

    Valová, Alena
    Cílem této bakalářské práce je popsání funkcí tf (přenosový tvar), ss (stavový popis) a ss2ss (podobnostní transformace), které se vyskytují v programovacím jazyce Matlab v Control System Toolbox a jejich následná realizace ...