Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv parametrů svařování na příčné deformace 

    Harmaniak, Daniel
    V bakalárskej práci je popísaná teória vzniku vnútorných napätí a deformácií pri zváraní. Uvádza technologické a konštrukčné zásady pre minimalizovanie ich vzniku a metódy na odstránenie vnútorných napätí. Pre priečne ...
  • Vliv parametrů svařování na úhlové deformace svaru 

    Crla, Tobiáš
    Práce, jejímž úkolem bylo posoudit vliv parametrů svařování na úhlové deformace svaru, je rozdělena do dvou pomyslných částí - na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část je věnována řešení příčin vzniku ...