Now showing items 1-1 of 1

  • Roboty, jejich druhy a využití ve strojírenském podniku 

    Vaněk, Roman
    Tato bakalářská práce uvádí základní informace o robotech, jejich druzích a využití ve strojírenském podniku, dále základní popis a vývoj tohoto rozvíjejícího se odvětví. První kapitola seznamuje se základním tříděním a ...