Now showing items 1-1 of 1

  • Měření průtoku kapaliny 

    Bilý, Michal
    Tato práce se zabývá měřením průtoku kapalin. V krátkosti jsou zde popsány základní pojmy týkající se měření průtoku a principy vybraných průtokoměrů. Dále se práce věnuje návrhu a sestavení měřicí aparatury, přibližující ...