Now showing items 1-1 of 1

  • Historický vývoj postupů výroby oceli od středověku 

    Závodná, Marie
    Práce byla zpracována v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie při Fakultě strojního inženýrství v Brně. Téma bylo vypracováno na základě literatury a přístupných serverů, které se zabývají lineárním ...