Now showing items 1-1 of 1

  • Hořáky na kapalná a plynná paliva 

    Zaidullina, Liliia
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na hořáky na kapalná a plynná paliva, a to především s podorbnějším zaměřením na hořáky využívané v průmyslových technologiích. Jedná se o podrobnou rešerši dostupných materiálů včetně ...