Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnostika převodových ústrojí 

    Zajac, Roman
    Hlavným obsahom bakalárskej práce je popísanie diagnostiky v oblasti vibrácií a hluku vzni-kajúcich v prevodových ústrojoch výhradne u osobných automobilov. V dokumente sú popí-sané jednotlivé meracie prístroje, konkrétne ...