Now showing items 1-1 of 1

  • Způsoby snížení otevíracího rázu padákových systémů 

    Zamazal, Jakub
    Tato bakalářská práce pojednává o otevíracím rázu u padákových záchranných systémů a shrnuje způsoby jeho tlumení. Začátek práce je věnován teoretickému úvodu do obecné problematiky padáků. Následně je nastíněna problematika ...