Now showing items 1-1 of 1

  • Pěchovací zkouška a její význam pro praxi 

    Zapletalová, Martina
    Studie byla zaměřena na ověření správnosti vyhodnocení pěchovacích zkoušek. Experimenty probíhaly na válcových vzorcích z oceli 16 231.3 opatřených pevným mazivem Delta 144. Srovnávaly se výstupní hodnoty, které byly ...