Now showing items 1-1 of 1

  • Design parního inhalátoru 

    Zháňalová, Barbora
    Cílem této bakalářské práce je návrh designu parního inhalátoru, jenž by respektoval funkční, technické a estetické požadavky. Práce zahrnuje studii současné situace na trhu a vývoj nových technologií v dané problematice. ...