Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace akustické kamery v automobilovém průmyslu 

    Zicha, Marek
    Tato bakalářská práce na téma „Aplikace akustické kamery v automobilovém průmyslu“ se zabývá popisem jednotlivých částí kamery, algoritmů pro vyhodnocování signálu a mož-nostmi použití akustické kamery v automobilovém ...