Now showing items 1-4 of 4

 • Měření průtoku kapaliny 

  Bilý, Michal
  Tato práce se zabývá měřením průtoku kapalin. V krátkosti jsou zde popsány základní pojmy týkající se měření průtoku a principy vybraných průtokoměrů. Dále se práce věnuje návrhu a sestavení měřicí aparatury, přibližující ...
 • Moderní způsoby programování mikrokontroléru 

  Medla, Eduard
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními způsoby programování mikrokontrolerů. Jsou zde rozebrány některé programovací jazyky, programovací prostředí a grafické editory. U každého způsobu programování jsou uvedeny jejich ...
 • Robotický manipulátor pro řešení Hanojských věží 

  Spáčil, Radim
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací manipulátoru pro řešení matematického hlavolamu Hanojské věže. Cílem práce je zhotovit přípravek, který bude automaticky řešit výše zmíněný matematický hlavolam a bude sloužit ...
 • Využití 8x8 LED matice a MEMS senzoru pro propagační účely 

  Středa, Jakub
  Hlavním cílem této bakalářská práce je vytvoření ukázkové aplikace pro propagační účely. Jedná se o využití mikrokontroléru ATmega32A, MEMS snímače zrychlení a úhlové rychlosti a 8x8 LED matice s řadičem. Práce je v ...