Now showing items 1-20 of 578

 • Konstrukce adaptivního zrcadla pro výkonové laserové aplikace 

  Kroutil, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu adaptivního zrcadla pro výkonové lasery. Deformace zrcadla je vytvořena sadou tahových elementů a tlakem vzduchu. Velikost deformace odrazné plochy je v řádu desetin ...
 • Skutečná energetická náročnost plug-in hybridů a elektromobilů v závislosti na místě provozu vozidla 

  Bochníček, Ondřej
  Tématem bakalářské práce je posouzení energetické náročnosti elektromobilů a plug-in hybridů v závislosti na místě provozu a porovnání jednotlivých vybraných modelů s vozy s klasickým spalovacím motorem. Dalším kriteriem ...
 • Výroba sítka do umyvadla 

  Pecha, Oldřich
  Práce je zaměřena na technologický postup výroby sítka do umyvadla. Jedná se o rotační součást, která bude vyráběna z materiálu ČSN 1.4301 (X5CrNi 18-10). Celková velikost série byla stanovena na 25 000 ks/rok. Z variantního ...
 • Zápustkové kování náboje kola 

  Hrbáček, Emil
  Bakalářská práce předkládá návrh technologie výroby náboje kola z oceli 15 321. Na základě literární studie zápustkového kování byl navržen výrobní postup součásti. Vzhledem ke složitosti výkovku, bude kování prováděno ve ...
 • Technologie výroby součásti 

  Havlát, Pavel
  Práce se zabývá technologií výroby součásti typu hřídel. V první části práce je popsána problematika strojního obrábění (historie a vývoj strojního obrábění, vznik třísky, řezná síla a teplo vznikající při obrábění). Další ...
 • Akustická diagnostika provozních stavů spalovacích motorů 

  Závorka, Dalibor
  Cílem této bakalářské práce je podat ucelený přehled metod a současného dostupného vybavení pro akustickou diagnostiku spalovacích motorů. Jsou zde popsány základní principy diagnostiky a akustické diagnostiky spolu s ...
 • Budoucnost benzinových dvoutaktních motorů 

  Kříž, Jakub
  Práce se zabývá historickým vývojem dvoudobých benzínových motorů od samých počátků vzniku dvoudobého cyklu, mapuje technologický vývoj těchto motorů až do dnešní doby, kde je v druhé polovině pozornost věnována přímému ...
 • Tryskání suchým ledem v průmyslové praxi 

  Konečná, Eva
  Práce se zabývá problematikou tryskání suchým ledem a jeho využitím v průmyslové praxi. Jsou zde popsány základní informace o suchém ledu, stejně jako přehled praktického použití tryskání suchým ledem v různých odvětvích ...
 • Principy údržby metodou TPM 

  Plančar, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se se systémem údržby, rozdělením a typech údržby ve strojírenských společnostech. Především seznámení s principy údržby metodou TPM.
 • Pohony pásových dopravníků 

  Kryška, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu pohonů používaných pro pásové dopravníky. Uvést jejich vlastnosti a vhodnost použití v různých podmínkách. Byl proveden funkční výpočet pásového dopravníku na základě zadaných ...
 • Energeticky soběstačný dům 

  Hrncsjarová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou energeticky soběstačných domů. Jedná se o rešerši požadavků a technických aplikací použitelných při návrhu energeticky soběstačného domu. Dále jsou uvedeny některé právní předpisy ...
 • Diagnostika převodových ústrojí 

  Zajac, Roman
  Hlavným obsahom bakalárskej práce je popísanie diagnostiky v oblasti vibrácií a hluku vzni-kajúcich v prevodových ústrojoch výhradne u osobných automobilov. V dokumente sú popí-sané jednotlivé meracie prístroje, konkrétne ...
 • Návrh skladovacích kontejnerů pro práškové kovy 

  Vaverka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zásobníku na práškové kovy, určených do 3D tiskárny. Obsahuje stručný přehled možností v oblasti skladování práškových kovů, konkrétní požadavky SLM pracoviště a následnou analýzu ...
 • Modelování výfukového sběrného potrubí přeplňovaného motoru 

  Fanta, Tomáš
  Tato práce popisuje různá konstrukční řešení sběrného výfukového potrubí a tvorbu parametrického modelu výfukových svodů přeplňovaného motoru 1,4 TSI. Dále studie zkoumá konstrukční materiály svodů a základní termodynamické ...
 • Výroba ozubení kuželového soukolí 

  Vondra, Tomáš
  Cílem této bakalářská práce je podat základní informace o teorii a výrobě kuželových ozubených kol. Práce také obsahuje návrh plastového kuželového soukolí s přímými zuby a porovnání dvou různých výrobních technologií, ...
 • Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Vašek, Vojtěch
  Soubor technologií Rapid Prototyping je důležitou součástí průmyslu. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotoveným prototypem součásti. Cílem práce je vypracovat literární rešerši zaměřenou na aplikaci těchto technologií ...
 • Bezkontaktní těsnění 

  Klimek, Ľubomír
  Cieľom tejto práce je vecne a zrozumiteľne spracovať dostupné informácie týkajúce sa bezkontaktných hriadeľových tesnení. V úvodnej časti sa zaoberá predovšetkým objasnením základných pojmov, delením a historickým vývojom ...
 • Design elektrické uhlové brusky 

  Šimunský, Marek
  Úkolem této bakalářské práce je navrhnout nové designové řešení elektrické úhlové brusky. Návrh by měl být nadčasový, účelný, s důrazem na dobrou ergonomii. Dalšími nároky pak jsou jednoduché, snadno pochopitelné ovládání, ...
 • Optimalizace hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum 

  Smíšek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh optimalizačního řešení hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum. Hlavními body práce jsou zhodnocení současného stavu, návrh optimalizačního řešení, konstrukční výpočty, ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Bašovský, Ondrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť poznatky o dnešných spôsoboch vykurovania rodinných domov so zameraním na moderné technológie. Druhým cieľom je previesť základné porovnanie jednotlivých spôsobov vykurovania na ...