Now showing items 1-20 of 578

 • Plynová tepelná čerpadla 

  Krejsa, Petr
  Bakalářská práce se zabývá popisem technologie tepelných čerpadel (TČ) a jejich nadstavbou na plynová tepelná čerpadla (GHP). Teoretická část obsahuje úvod, představení technologie tepelných čerpadel, představení technologie ...
 • Přehled materiálů používaných pro výrobu technologií Selective Laser Melting 

  Skalický, Petr
  Tato bakalářská práce má za cíl podat přehled kovových materiálů (prášků) využívaných při výrobě součástí a modelů za pomoci výrobní metody Selective Laser Melting (SLM). Obsahuje základní informace o technologii výroby ...
 • Rostlinné oleje v průmyslu 

  Beran, Vojtěch
  Tato bakalářská práce popisuje rostlinné oleje z pohledu jejich použitelnosti jako kapalná maziva. Začátek práce se obecně zabývá problematikou tribologie a procesu mazání. Hlavní část pak popisuje rostlinné oleje z pohledu ...
 • Konstrukce pohonu linky na klíčení sladu 

  Pochylý, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí pohonu linky a klíčení sladu. První část se věnuje charakteristice linky a také samotnému sladování. Druhá část této práce popisuje druhy klíčírenských technologií a převodů. ...
 • Přehled průmyslových olejů 

  Ondrouch, Dušan
  V úvodu práce je popsána výroba základových olejů a jejich členění. V další části práce jsou popsány základní vlastnosti, podle kterých se dají oleje posuzovat. Stručně je zmíněn výčet nejčastějších aditiv, která upravují ...
 • Multicopter - dynamický model 

  Musil, Filip
  Bakalářská práce Multicopter - dynamický model se zabývá základními principy letu multicopteru a určováním jeho polohy v prostoru. Další část práce je věnována rešerši možných metod sestavení dynamického modelu a její ...
 • Animace záběru válcových ozubených soukolí 

  Kvarda, Daniel
  Tato práce se zabývá záběrovými poměry, geometrickým, kinematickým a silovým působením nastávajícím při záběru válcových ozubených kol s přímými a šikmými zuby. Tuto problematiku objasňují vytvořené animace, které jsou v ...
 • Krut prutů s nekruhovým příčným průřezem 

  Kalivoda, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá analytickými a numerickými způsoby řešení úloh krutu prutů s různou geometrií příčných průřezů. V první části práce jsou uvedeny teoretické základy problému borcení příčných průřezů. Následuje ...
 • Inovace korečkového elevátoru 

  Hála, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá inovací korečkového elevátoru. Jedná se zejména o konstrukční úpravu elevátoru v místech, kde dochází k usazování a napěchování dopravovaného materiálu. Usazený materiál způsobuje zahnívání a ...
 • Čerpadla umělé ledviny 

  Březina, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá tématikou čerpadel umělé ledviny a to výhradně čerpadel mimotělního krevního oběhu. Porovnává dostupné technické, ekonomické a hemolyzační parametry různých výrobců čerpadel v současné době. ...
 • Hořáky na kapalná a plynná paliva 

  Zaidullina, Liliia
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hořáky na kapalná a plynná paliva, a to především s podorbnějším zaměřením na hořáky využívané v průmyslových technologiích. Jedná se o podrobnou rešerši dostupných materiálů včetně ...
 • Malý bezpilotní letoun pro snímkování vegetace 

  Trojánek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá výběrem nejvhodnějších platforem pro splnění zadané mise letu. V první části je uveden přehled dostupných bezpilotních letounů vhodných pro snímkování vegetace. Jedná se jak o typy komerční, tak ...
 • Rešerše ohraňovacích lisů 

  Volejníček, Martin
  Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit ucelené roztřídění ohraňovacích lisů. Představit moderní ohraňovací lisy a jejich základní technické údaje. Ohýbání je velmi rozšířeným způsobem tváření. Výroba ohýbaných součástí ...
 • Technologie vytavitelného modelu - přehled odlévaných materiálů 

  Ostratický, Marek
  Bakalářská práce pojednává o technologii vytavitelného modelu a přehledu odlévaných materiálů. V první části se pojednává o samotné výrobě a to od samotného voskového modelu, nanesení a vytvrzení skořepiny až po samotné ...
 • Odstředivý korečkový elevátor 

  Caletka, Tomáš
  V této bakalářské práci je řešen konstrukční návrh odstředivého korečkového elevátoru s dopravní výškou 6,5 m a dopravním výkonem 40 000 kghod-1. Práce je zaměřená především na funkční výpočet elevátoru, pomocí kterého je ...
 • Konstrukce mobilního pásového podvozku transportního stroje 

  Mareš, Michal
  První část této bakalářské práce se zabývá rešerší pásových delta podvozků pro transportní stroje se čtyřmi pásovými jednotkami. Jejich výhodami, či nevýhodami a následným konstrukčním řešením. Druhou částí bakalářské práce ...
 • Návrh koncepce zařízení šplhajícího po sloupech 

  Obšil, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá zařízeními šplhajícími po sloupech. Teoretická část práce se věnuje základnímu rozdělení robotů a popisem různých typů zařízení šplhajících po sloupech. Praktická část práce se zabývá koncepčním ...
 • Drapák na dřevěnou kulatinu 

  Žid, Miroslav
  V této práci je řešený konstrukční návrh drapákové kleštiny a volba přídavných konstrukčních prvků pro připojení k vyvážecímu vleku s patkami. Obsahem bakalářské práce je funkční výpočet základních parametrů, pevnostní ...
 • Vodíkový spalovací motor na základě zážehového spalovacího motoru 

  Roušar, Jiří
  Cíl bakalářské práce je porovnání vodíkového spalovacího motoru s konvenčními spalovacími motory, porovnání výhod a nevýhod vodíkového spalovacího motoru. Jsou představeny vlastnosti vodíku a jeho výroba, přeprava a ...
 • Typické poruchy pístních kroužků a jejich nápravná opatření 

  Orság, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá nejčastějšími poruchami pístních kroužků. První část práce je zaměřena na konstrukční provedení pístních kroužku a na zatížení, která na ně působí. Druhá část práce představuje jednotlivé ...