Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba kotvící patky 

    Kovář, František
    Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem kotvící patky sloužící pro uchycení dřevěných konstrukcí k betonovému podloží. Patka je vyráběna z ocelového plechu 11 375 (S235 JR) o tloušťce 4 mm. Výrobní série stanovena ...