Now showing items 1-1 of 1

  • Metody 3D skenování objektů 

    Čermák, Jan
    Tato práce se v první části zabývá rozdělením 3D skenerů, vysvětluje některé principy jejich fungování. V druhé části jsou podrobněji rozebrány některé metody, konkrétně jsou to 3D skenování za pomocí laserové technologie ...