Show simple item record

The Issue of Financing the Care of Handicapped Children and Suggestions for its Improvement

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorŠálková, Petracs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:20:54Z
dc.date.available2018-10-21T17:20:54Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŠÁLKOVÁ, P. Problematika financování péče o postižené děti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other82436cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41003
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na velmi málo popularizovanou, avšak velmi závažnou problematiku financování péče o postižené děti. V teoretické části vysvětluje obecně pojem postižení, jeho druhy a důsledky. V praktické části je provedena SLEPT analýza, která definuje začlenění těchto dětí a jejich rodin do společnosti, jejich fyzické i finanční nároky, možnosti intervence a pomoci státního sociálního systému a právní podklad těchto nároků. Následně jsou podrobně popsány příklady z praxe, a to z pohledu příjmů rodin a institucí v protikladu s jejich finančními potřebami.cs
dc.description.abstractBachelor thesis focuses on very little popularized, but very serious issue of financing care for disabled children. The theoretical part explains the general concept of disability, its types and consequences. In the practical part is executed the SLEPT analysis, which defines the integration of these children and their families in society, their physical and financial demands, the possibility of intervention and state social assistance system and the legal basis of these claims. Subsequently are described in detail examples of practices from the perspective of income for families and institutions, in contrast with their financial needs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinancecs
dc.subjectpostiženícs
dc.subjectdítěcs
dc.subjectpéčecs
dc.subjectsociální dávkycs
dc.subjectstacionářcs
dc.subjectpříjmycs
dc.subjectvýdajecs
dc.subjectnesouladcs
dc.subjectFinanceen
dc.subjectdisabilityen
dc.subjectchilden
dc.subjectcareen
dc.subjectsocial benefitsen
dc.subjectsocial welfare institutionen
dc.subjectincomeen
dc.subjectcostsen
dc.subjectincompatibilityen
dc.titleProblematika financování péče o postižené děti a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeThe Issue of Financing the Care of Handicapped Children and Suggestions for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2015-06-25-08:37:55cs
thesis.disciplineManagement v tělesné kultuřecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid82436en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:38:59en
sync.item.modts2020.03.31 14:36:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePutnová, Annacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDoc. Šimberová: Navrhujete vytvoření nového stacionáře? - odpovězeno Ing. Kruntorádová: Nezjišťovala jste jaká částka z HDP jde na oblast sociálně slabších rodin? - odpovězeno Ing. Novák: Jaký vliv má obchodní zákoník a zákon o obchodních korporacích na uvedenou problematiku? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record