Show simple item record

Valuation of historical vehicles

dc.contributor.advisorPanáček, Vladimírcs
dc.contributor.authorĆmok, Františekcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:05:43Z
dc.date.available2018-10-21T16:05:43Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationĆMOK, F. Problematika oceňování historických vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other82407cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41009
dc.description.abstractTato diplomová práce s názvem Problematika oceňování historických vozidel se zabývá zmapováním problematiky historických vozidel, jejich kategorizací a navržením metodiky pro jednotné oceňování historických vozidel. Cílem je navrhnout metodiku, na základě které bude možné jakékoliv historické vozidlo ocenit. Tato metodika bude následně vyzkoušena při ocenění vybraných historických vozidel.cs
dc.description.abstractThis thesis called Valuation of Historical Vehicles is dealing with mapping the issue of historical vehicles, their categorization and with proposing unified methodology for valuation of historical vehicles. The goal is to propose a methodology, on the base of which it will be possible to evaluate any historical vehicle. This methodology is going to be tested in the valuation of selected historical vehicles.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHistorické vozidlocs
dc.subjectoceňovánícs
dc.subjectkategorizace historických vozidelcs
dc.subjectnávrh metodiky oceňování.cs
dc.subjectHistorical vehicleen
dc.subjectvaluationen
dc.subjectcategorization of historical vehiclesen
dc.subjectproposal of valuation methodologyen
dc.titleProblematika oceňování historických vozidelcs
dc.title.alternativeValuation of historical vehiclesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-16-08:30:03cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid82407en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 11:59:46en
sync.item.modts2021.11.10 10:58:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNestrojil, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record