Show simple item record

Control circuits of eddy-current brake

dc.contributor.advisorHuták, Petrcs
dc.contributor.authorHofmann, Oldřichcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:23Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:23Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHOFMANN, O. Regulační obvody vířivé brzdy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other82642cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41049
dc.description.abstractObsahem bakalářské práce je návrh regulačních obvodů vířivé brzdy, která bude součástí dynamometru a bude sloužit k měření spalovacích motorů pro veterány v motorové zkušebně společnosti Samohýl Motor Holding a.s. Práce je zaměřena na návrh tranzistorového měniče pro řízení vířivé brzdy a na návrh regulace otáček. V práci jsou dále popsány různé druhy brzd používaných v dynamometrech a celková koncepce elektrických systémů dynamometru. Nedílnou součástí práce je také zkouška proudového regulátoru na skutečné brzdě a simulace chování regulované soustavy v prostředí MATLAB – SIMULINK.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the design of control circuits for the eddy-current brake, which will be used as main component of the dynamometer. The thesis focuses on the design of transistor inverter used for driving the eddy current brake and the design of speed regulation. The thesis also describes various types of brakes used in dynamometers and the overall concept of dynamometer electrical systems. An integral part of the thesis is also the test of the current controller and simulation of the control system at MATLAB – SIMULINK.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdynamometrcs
dc.subjectregulátorcs
dc.subjecttranzistorový měničcs
dc.subjectvířivá brzdacs
dc.subjectdynamometeren
dc.subjecteddy-current brakeen
dc.subjectregulatoren
dc.subjecttransistor inverteren
dc.titleRegulační obvody vířivé brzdycs
dc.title.alternativeControl circuits of eddy-current brakeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-17-07:57:06cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid82642en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:11:35en
sync.item.modts2020.03.31 02:28:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKnobloch, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent přehledně a srozumitelně prezentoval svou bakalářskou práci zabývajíci se regulačními obvody vířivé brzdy. Rovněž bylo představeno realizované zařízení, které bylo v rámci jeho práce z velké části zprovozněno a testováno. Otázky oponenta a členů komise byly zodpovězeny. Student působil v průběhu diskuze a prezentace závěrečné práce, že řešené problematice rozumí.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record