Show simple item record

Risk management of Obchodní společnost Slokov, a.s.

dc.contributor.advisorKoráb, Vojtěchcs
dc.contributor.authorŘičica, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:27:21Z
dc.date.available2019-11-27T20:27:21Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŘIČICA, P. Řízení rizik Obchodní společnosti Slokov, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other82749cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41077
dc.description.abstractDiplomová práce je orientovaná na řízení rizik Obchodní společnosti Slokov a. s., která se zabývá výrobou topenářské techniky. Práce zahrnuje problematiku řízení rizik, jejich analýzu a návrhy doporučení, která budou eliminovat důsledky identifikovaných rizik. První část práce je zaměřena na teoretická východiska, kde jsou popsány analytické metody a základy z oblasti řízení rizik. Druhá část práce obsahuje aplikaci zvolených metod. Je provedena identifikace rizik společnosti, které byly nalezeny pomocí interní a externí analýzy a metody pro analýzu rizika. V poslední části práce jsou navrženy doporučení, které mají dopomoci k minimalizování rizika ať už pomocí prevence nebo nápravného řešení.cs
dc.description.abstractDiploma thesis is focused on risk management of Obchodní společnost Slokov, a.s. which is engaged in production of heating equipment. Thesis contains issues of risk management, risk analysis and proposal of measures which will eliminate the result of identified risks. The first part of thesis is focused on theoretical background, which describes the analytical methods and basics of risk management. The second part includes application of the selected methods. Risk identification of company is performed. Risks were found by internal and external analysis and method of risk analysis. In the conclusion of thesis are recommendation to help minimize risks in company on preventive or corrective level.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza podnikucs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectidentifikace rizikcs
dc.subjectměření rizikacs
dc.subjectnávrh opatřenícs
dc.subjectAnalysis of the companyen
dc.subjectrisken
dc.subjectrisk identificationen
dc.subjectrisk measurementen
dc.subjectproposal of measuresen
dc.titleŘízení rizik Obchodní společnosti Slokov, a.s.cs
dc.title.alternativeRisk management of Obchodní společnost Slokov, a.s.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-29cs
dcterms.modified2015-06-30-10:31:58cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid82749en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 15:01:05en
sync.item.modts2021.11.10 13:57:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKerbrová, Barboracs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Mgr. Vladěna Štěpánková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record