Show simple item record

Estimation of the technical level of AUDI vehicles for valuation purposes

dc.contributor.advisorKledus, Robertcs
dc.contributor.authorFojtík, Adamcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:27:21Z
dc.date.available2019-11-27T20:27:21Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationFOJTÍK, A. Hodnocení technické úrovně vozidel značky AUDI pro účely oceňování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other82738cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41080
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou používaných způsobů třídění osobních automobilů. Návrhem vhodného způsobu třídění produkce značky AUDI pro potřeby aplikace oceňovacích metod. Dále pak stanovením koeficientu technické úrovně. Pro stanovení koeficientu technické úrovně byla zvolena metoda párového parametrického porovnání vycházející ze Saatyho metody a metoda přepočtu historických cen.cs
dc.description.abstractThis thesis analyzes used ways of cars classifications. Proposal suitable sorting methods production the Audi brand for application of valuation methods. Furthermore, the coefficient of determination technical level. For coefficient of technical levels was chosen method of parametric paired comparison, based on Saaty method and the method of calculating historical cost.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTříděnícs
dc.subjectAudics
dc.subjectoceňovánícs
dc.subjectSaatycs
dc.subjectkoeficientcs
dc.subjectSortingen
dc.subjectAUDIen
dc.subjectvaluationen
dc.subjectSaatyen
dc.subjectcoefficienten
dc.titleHodnocení technické úrovně vozidel značky AUDI pro účely oceňovánícs
dc.title.alternativeEstimation of the technical level of AUDI vehicles for valuation purposesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-16-08:30:03cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid82738en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:03:47en
sync.item.modts2020.05.22 13:14:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTrávníček, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record