Show simple item record

Measurement of network traffic at access point

dc.contributor.advisorMolnár, Karolcs
dc.contributor.authorNovák, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:55:31Z
dc.date.available2018-10-21T16:55:31Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationNOVÁK, O. Měření parametrů síťového provozu na přístupovém bodě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39977cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4109
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na problematiku měření parametrů síťového provozu kabelových a bezdrátových sítí. První část teoreticky popisuje protokol SNMP a aplikační rozhraní API, které tvoří základ pro získávání a vyhodnocování dat. Další část popisuje známou platformu MIKROTIK a alternativní softwarové řešení pro možnost implementování nových funkcí. V poslední části je důkladně zdokumentována vytvořená aplikace. Jedná se o jednoduchý informační systém, jehož úkolem je získávat data a staticky je vyhodnocovat pomocí známých funkcí. Závěrem práce je několik testů této aplikace, vyhodnocujících reálný provoz.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis focuses on the issue of measurement of parameters of network traffic of wired and wireless networks. The first part theoretically describes SNMP protocol and application interface API, that form the basis for acquiring and evaluating data. The next section describes known MIKROTIK platform and software solutions for the alternative possibility of implementing a new feature. The last part closely describes the created application. It is a simple information system, whose task is to get information and evaluate it using the known functions. The conclusion of the work is a few tests of this application, assessing the real operation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSNMPcs
dc.subjectAPIcs
dc.subjectStochasticcs
dc.subjectBollinger Bandscs
dc.subjectMikrotikcs
dc.subjectRouter OScs
dc.subjectSNMPen
dc.subjectAPIen
dc.subjectStochasticen
dc.subjectBollinger Bandsen
dc.subjectMikrotiken
dc.subjectRouter OSen
dc.titleMěření parametrů síťového provozu na přístupovém boděcs
dc.title.alternativeMeasurement of network traffic at access pointen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:27cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39977en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:07:11en
sync.item.modts2021.11.08 12:35:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠkorpil, Vladislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Müller (člen) Ing. Jan Skapa, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen)cs
but.defencePřiřaďte vaše výstupy k příkladům statistického zpracování uvedeným v zadání (standardní klouzavý průměr, exponenciální klouzavý průměr, odchylka aktuální hodnoty od klouzavého průměru, minimální a maximální hodnota v určitém intervalu). Lze ve vašem řešení jednoduše přečíst číselné řady (např. exponenciální klouzavý průměr)? Na jaké platformě je práce realizována?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record